Wpisz swój e-mail aby otrzymywać
informacje z naszego serwisu
 

kurs nr: 141/A/NBP/2016
z dnia: 2016-07-22

euro (EUR) 4,3564
dolar amerykański (USD) 3,9504
frank szwajcarski (CHF) 4,0072
funt szterling (GBP) 5,2066
korona czeska (CZK) 0,1612
Musisz uaktualnić Flash Player'a

poniedziałek, 25.07.2016

O firmie

 

Firma SEGET zajmuje sie mi?dzynarodowym przewozem osób do Niemiec,  Belgii  i Holandii.  

W szczególno?ci specjalizujemy si? w przewozach pracowników sezonowych.

 

Firma zosta?a za?o?ona w 2000 roku i od tego momentu staramy si? pr??nie i dynamiczenie rozwija? trafiaj?c w potrzeby naszych klientów.

 

Zatrudniamy wykwalifikowany personel, który korzystaj?c z wieloletniego do?wiadczenia zawodowego, daje gwarancje naszym klientom, ?e us?ugi s? wykonywane na najwy?szym poziomie.

 

Posiadamy wszystkie certyfikaty i pozwolenia niezb?dne do ?wiadczenia us?ug w zakresie zarobkowego przewozu osób.

Najwa?niejsza dla nas jest satysfakcja i spe?nienie potrzeb naszych klientów, którzy ch?tnie powracaj? i mimo rosn?cych wymaga? korzystaj? z naszych us?ug.

 

Nasi pasa?erowie s? ubezpieczeni na czas podró?y od zdarze? wynikaj?cych z winy przewo?nika. Nasza firma posiada równie? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej.

 

Nasze mikrobusy wyje?d?aj? i przyje?d?aj? codziennie zgodnie z za??czonym przyk?adowym rozk?adem jazdy. Oferujemy równie? pe?n? dyspozycyjno?? dla zorganizowanych grup  w zakresie dostosowania si? do godziny i miejsca wyjazdu.

 

Chcemy zaproponowa? Pa?stwu sta?? wspó?prac?, w ramach której jeste?my w stanie zagwarantowa? korzystne ceny oraz us?ugi o najwy?szym standarcie.

kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyć


kliknij aby powiększyćCopyright © SEGET | projekt VISION

Odwiedziło nas 288278 osób